MOVIR AOV voor Medici, Starters en Professionals

MOVIR tevredenheid

De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor medische beroepen van Movir.

Hieronder leest u de belangrijkste kenmerken van Movir AOV, speciaal voor academici en (medisch) specialisten.

Optierecht Movir AOV
Met het optierecht heeft u het recht om eens per jaar het verzekerde dagbedrag met 10% verhogen zonder nieuwe medische waarborgen.

Uitsluitend hbo'ers en academici bij Movir
Movir verzekert uitsluitend mensen met een hbo- of academische opleiding.
Door specifiek te kiezen voor het verzekeren van bepaalde beroepen, kan Movir zich ook specialiseren in haar dienstverlening voor deze professies.

Gerichte preventie Movir AOV
Geen enkele verzekering kan u beschermen tegen arbeidsongeschiktheid.
Wel is het mogelijk om door effectieve preventie het risico op arbeidsongeschiktheid te verkleinen. Movir rekent preventie daarom tot één van haar kerntaken.

Movir heeft jarenlange ervaring in het verzekeren van vrijberoepsbeoefenaars tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Zij hebben zo een breed inzicht ontwikkeld in de factoren die uw functioneren beïnvloeden.

Met gerichte preventieprogramma’s doen zij er alles aan om het risico op arbeidsongeschiktheid te beperken.

Bewezen re-integratieaanpak Movir AOV
Naast preventie is re-integratie van arbeidsongeschikte verzekerden de tweede kerntaak van Movir.

Wanneer u onverhoopt arbeidsongeschikt raakt, doet Movir er alles aan om u zo snel mogelijk op een verantwoorde manier weer in uw eigen beroep te laten terugkeren. Zij gaan er immers vanuit dat u het liefst gezond en wel uw beroep uitoefent.

Hiervoor stellen zij binnen twee weken na uw melding een multidisciplinair re-integratieteam samen dat zich over uw persoonlijke situatie buigt en, in overleg met u, een optimaal re-integratieplan opstelt.

Uw eigen beroep staat centraal bij Movir
Movir hanteert een zuiver beroepscriterium. Dat betekent dat zij bij het vaststellen van de mate van arbeidsongeschiktheid puur kijken naar het beroep dat u uitoefent en bij Movir verzekerd hebt. Ook bij een mogelijk re-integratieplan staat uw eigen beroep bij Movir centraal.

Modulaire productopbouw Movir AOV
Movir biedt een arbeidsongeschiktheidsverzekering die is opgebouwd uit verschillende modules. Zo kunt u een verzekekeringspakket samenstellen dat naadloos aansluit bij uw persoonlijke situatie.

De modulaire beroeps-aov bestaat uit:

* de langlopende verzekering
* de waarnemingsverzekering (voor medici)
* de vaste kostenverzekering
* de ongevallendekking

de modulaire loondienst-aov kent:

* de langlopende verzekering
* de vaste lastenverzekering
* de ongevallendekking

Geen inkomenscorrectie Movir AOV
Movir hanteert geen inkomenscorrectie bij uitkering, dit betekent dat zij inkomsten uit andere bronnen niet meenemen bij de bepaling van uw uitkering. Ook wordt uw daadwerkelijk verdiende inkomen niet gecorrigeerd op het verzekerd dagbedrag.

Movir biedt een modulair AOV-pakket, zowel voor (para)medici met een eigen praktijk als in loondienst. Hieruit kunt u zelf een verzekering op maat samenstellen.

Korting via uw beroepsvereniging
Wanneer u lid bent van een beroepsvereniging , kunt u wellicht korting krijgen op uw premie. Movir werkt namelijk nauw samen met veel beroepsverenigingen. In zo’n samenwerkingsovereenkomst wordt onder meer vastgelegd dat leden korting krijgen op hun verzekeringspremie.


Wilt u meer informatie of deze AOV verzekering afsluiten? Neem contact met ons op.

U kunt ook een gratis AOV offertevergelijk aanvragen.

nieuws over MOVIR:

Verbeterde voorwaarden 2013
Starterskorting ook bij MOVIR
93% beveelt MOVIR aan
Verlaging tarieven MOVIR medici
MOVIR acceptatie versoepeld
MOVIR AOV voor Medici
MOVIR AOV voor Zakelijke Professionals
Movir deelt winst wederom met advocaten