REAAL UNIM AOV

U bent een zelfstandig ondernemer of beoefent een vrij beroep. Uw inkomen is hoog, net als uw opleidingsniveau. En u werkt in de medische, commerciële of administratieve sector.

Waarom de UNIM AOV van REAAL?
* Nooit te laag verzekerd door jaarlijkse indexering
* Met gunstige overbruggingsregeling
* Versnelde acceptatie door tele-acceptatie

AOV-begrippen
Voor deze UNIM AOV van REAAL zijn de volgende AOV-begrippen van belang:

* Beroepsarbeidsongeschiktheid: in hoeverre kunt u uw oude werkzaamheden nog verrichten?
* Passende arbeid: in hoeverre kunt u werkzaamheden verrichten, die binnen uw kunnen en bekwaamheden liggen?

Keuze uit 3 varianten
* Passar: beoordeling arbeidsongeschiktheid in de eerste 5 jaar op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid, daarna passende arbeid
* Beroeps: beoordeling altijd op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid
* Beroeps+: beoordeling altijd op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid + extra uitkeringsschijf bij een hoog arbeidsongeschiktheidspercentage (hoe hoger het arbeidsongeschiktheidspercentage, hoe hoger de uitkering).

Jaarlijkse indexering
Het is belangrijk dat u zeker bent van inkomen. Daarvoor moet het bedrag dat u verzekert, aansluiten bij uw inkomen. De jaarlijkse indexering zorgt hiervoor. Op deze manier blijft uw verzekerd bedrag dus waardevast en wordt de koopkracht behouden.

En wat biedt de REAAL UNIM AOV nog meer?
* Tot uw 55e kunt u het verzekerde dagbedrag jaarlijks met maximaal 10% verhogen
* Ruime keuze in kiezen van de eigenrisicotermijn
* Keuze uit diverse eindleeftijden

De premie voor de REAAL UNIM AOV kunt u bij de aangifte inkomstenbelasting in mindering brengen op uw inkomen uit werk en woning (box 1). Daar staat tegenover dat u over de eventuele uitkering ook belasting betaalt. Wilt u meer weten over de fiscale aspecten? Kijk dan op www.belastingdienst.nl.

Gratis Health Protection
Met een REAAL UNIM AOV heeft u recht op gratis coaching en advies. U krijgt advies op het gebied van juridische, financiële en opvoedkundige vragen. U kunt op eigen initiatief en zonder verwijzing gebruikmaken van dit programma. Er zijn geen extra kosten aan verbonden, ook niet voor uw gezinsleden.

Download
brochure Reaal UNIM AOV

voorwaarden UNIM AOV
beroepsplus voorwaarden UNIM AOV
passar voorwaarden UNIM AOV

Andere Reaal AOV verzekeringen:
Reaal UNIM PLUS AOV
Reaal Werknemers AOV
REAAL Uitgaven AOV
Reaal Ondernemers AOV

Wilt u meer informatie of deze AOV verzekering afsluiten? Neem contact met ons op.

U kunt ook een gratis AOV offertevergelijk aanvragen.