Begrip Schadeverzekering bij AOV

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is in 2 varianten te verkrijgen: sommenverzekering of schadeverzekering.

Het aanbod van AOV sommenverzekeringen is duidelijk toegenomen.

Wat is het verschil tussen een sommenverzekering AOV en schadeverzekering AOV?

De traditionele arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is een schadeverzekering
In deze variant vindt er alleen een uitkering plaats, als er sprake is van inkomstenderving als gevolg van langdurige arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval, welke medisch aantoonbaar is. Is er geen of beperkte inkomstenverlies vast te stellen, dan zal de uitkering (kunnen) worden gekort.

De sommenverzekering AOV kent geen inkomenscorrectie
In deze variant moet bij aantoonbare arbeidsongeschiktheid de verzekering uitkeren conform de dekking op de polis. Deze duidelijkheid spreekt de meeste DGA’s en zelfstandigen natuurlijk aan.

Voordeel verschillen sommenverzekering en schadeverzekering variant AOV
Een AOV-sommenverzekering biedt enkele verschillen ten opzichte van een AOV-schadeverzekering. Dit verschil zit in de controle van het inkomen en het te verzekeren bedrag. Bij een AOV gebaseerd op een een sommenverzekering zal een verzekeraar géén correctie van de verzekerde bedrag(en) toepassen en/of het inkomen periodiek toetsen.

Risicoverschillen tussen sommenverzekering en schadeverzekering bij AOV
Is uw gezondheid in de loop der jaren afgenomen, dan kunt u niet zomaar meer overstappen naar een verzekeraar met een stabiel premiebeleid. Mogelijk accepteert men u elders niet meer vanwege uw leeftijd. Een ander gevaar wat op de loer ligt, is dat de “nieuwe” sommenverzekeraars mogelijk een kritischer houding gaan aannemen op de beoordeling mate van arbeidsongeschiktheid.


Wilt u meer informatie over het afsluiten van de door u gekozen AOV verzekering zonder provisie? Neem contact met ons op.

U kunt een gratis AOV offerte aanvragen van de goedkoopste AOV van uw keuze zonder provisie.

Bekijk hier de hele AOV begrippenlijst.