Klaverblad Actieve Ondernemers AOV

klaverblad verzekeringen

Met de Klaverblad Actieve Ondernemers AOV wordt u bij arbeidsongeschiktheid begeleid door een re-integratiedeskundige. Het doel is u weer actief deel te laten nemen in het arbeidsproces, bij voorkeur in uw eigen bedrijf of uw eigen beroep.

Lukt dit niet, dan verschuift gedurende 3 jaar het aandachtsgebied van de eigen werkzaamheden naar het verkrijgen van een (andere) functie binnen of buiten het eigen bedrijf zodat u wel een actieve deelnemer blijft in het arbeidsproces.

Basis voor de uitkering Actieve Ondernemers AOV Klaverblad
* gedurende de eerste 3 jaar wordt de uitkering gebaseerd op uw eigen beroep.
* na deze 3 jaar wordt het resultaat van de re-integratie meegenomen en ontvangt u een uitkering op basis van het gemiddelde van deze twee beoordelingen.

Premie Actieve Ondernemers AOV Klaverblad
Door verschillende keuzemogelijkheden (bijvoorbeeld voor de eigenrisico-termijn, eindleeftijd en premiebetalingstermijn) heeft u zelf invloed op de hoogte van de premie.

Bekijk ook: Klaverblad Arbeidsmogelijkheden AOV

Voor de exacte omschrijving van de dekking bekijk de polisvoorwaarden .

Wilt u meer informatie of deze AOV verzekering afsluiten? Neem contact met ons op.

U kunt ook een gratis AOV offertevergelijk aanvragen.