Nationale Nederlanden Keuze-AOV

nn

De Nationale Nederlanden Keuze-AOV beschermt zelfstandig ondernemers tegen het risico van arbeidsongeschiktheid. Het product is flexibel op te bouwen. Zo kan worden gekozen boven welk percentage arbeidsongeschiktheid een uitkering nodig is. Hoe hoger het percentage, hoe lager de premie.

Voordelen Nationale Nederlanden Keuze-AOV

* Er kan zelf bepaald worden vanaf welk arbeidsongeschiktheidspercentage de verzekering moet uitkeren (45%, 55%, 65% of 80%)
* Indexering van de uitkering op basis van koopkracht (CBS-indexcijfer).
* Indexatie alleen gedurende de arbeidsongeschiktheidsperiode is ook mogelijk.
* Het ongevallenrisico is direct verzekerd na het invullen en ondertekenen van het aanvraagformulier
* Maatwerk mogelijk door flexibiliteit product
* Premiekorting gedurende de eerste drie jaar dankzij starterskorting:
- 30% in het eerste jaar
- 15% in het tweede jaar
- 7,5% in het derde jaar

U kunt kiezen tussen de volgende AOVís van Nationale Nederlanden
Nationale Nederlanden Instap-AOV
Nationale Nederlanden Basis-AOV
Nationale Nederlanden Volledige-AOV

Voor de exacte dekking download u hier de
polisvoorwaarden
brochure AOV
productwijzer AOV

Wilt u meer informatie of deze AOV verzekering afsluiten? Neem contact met ons op.

U kunt ook een gratis AOV offertevergelijk aanvragen.